March 2018

Voordat ik aan het werk ga.

Voordat ik aan het werk ga.
Elke ochtend ga ik even lopen en het liefst ga ik zo vroeg mogelijk op stap. Ik doe dat om twee redenen. Een: Ik wil mijn conditie op peil houden en twee, dat is de allerbelangrijkste reden: Als ik ‘s morgens ga lopen ben ik helemaal alleen. Dan kan ik mijn hoofd leegmaken en kom ik heel dicht bij mijn ‘eigenlijke ik’. Ik ervaar dan bijvoorbeeld de kou van het seizoen, of de regen en de wind die soms pijnlijk in mijn gezicht waait. Of ik ervaar de warmte die de zon geeft, wanneer we verder in het jaar komen. Ik voel me dan dicht bij de Aarde, een deel ervan.
Ik loop niet ver, alleen maar naar Irnsum, dan een klein stukje het dorp rond om daarna weer naar huis terug te keren. De afstand die ik dan heb afgelegd is maar zes kilometer en dat doe ik in een uur en tien minuten.

Ik loop altijd alleen en in een flink tempo. Maar het is ook een tempo dat ik naar de vogels in de lucht en naar de dieren in het veld kan kijken. En als ik dan weer thuis ben, ga ik aan het werk. Dan pak ik mijn palet en penselen en ga ik schilderen, of ik ga weer schrijven, in mijn dagboek, of verder met mijn roman.
😋Hoi

Interview door Dirk Hakze, d.d. 12 oktober 2016.

Interview door Dirk Hakze, d.d. 12 oktober 2016.
Eduard Frieser als eerste aangemeld voor TCP CH 2018.
Het lijkt niet meteen voor de hand te liggen, maar fijnschilder Eduard Frieser (1955) was toch de eerste kunstenaar die zich inschreef voor deelname aan The Colorfield Performance. Hij werd weliswaar in Leeuwarden geboren, maar groeide op in Den Haag en Enschede. Inmiddels woont en werkt hij 36 jaar in het Friese dorp Grou. Zijn atelier bevindt zich in de woonkamer van zijn tussenwoning in een buitenwijk.
Bij het betreden van de gang naar het atelier is het meteen duidelijk, dat men hier te maken heeft met een zeer creatieve bewoner. De wanden zijn een aaneenschakeling van schilderijen uit verschillende ontwikkelingsfases van de kunstenaar. De woonkamer is opgedeeld in een werk- en woongedeelte. Ook hier hangen overal schilderijen aan de wanden, maar ook verschillende elektrische gitaren. “Aanvankelijk had ik hier in Grou jarenlang een atelier in een leegstaand schoollokaal, maar in 2009 moest ik dat opgeven. De gevolgen van de crisis werden hier op het Friese platteland snel merkbaar. Ik heb altijd goed verkocht, maar galerieën sloten hun deuren of leefden alleen nog van de kunsthandel. Je bent als kunstenaar vaak afhankelijk van deze verkoopkanalen. Dit komt ook doordat je zelf niet alles tegelijkertijd kunt doen.

Aan de realistische schilderijen van Frieser is goed te zien dat zijn werkwijze zeer arbeidsintensief is. Frieser :“ In 2013 ben ik weer begonnen om een collectie op te bouwen waarvan het resultaat nu tot 24 oktober in het plaatselijke museum ‘Hert fan Fryslan’ te zien is. Ik zie deze tentoonstelling als een eerste stap om een nieuw netwerk op te bouwen.” Op de grote atelierezel staat een groot paneel met een huizenblok erop, dat vrij in de ruimte staat. In de voorgrond ontstaat een optocht van ballonpoppen en andere raadselachtige figuren. Het prachtig geschilderde huizenblok werkt binnen de totale enscenering als een zetstuk in het theater. “ Ik betrek de beschouwer in de verbeelding van het schouwspel. In de voorgrond is een processie te zien. Ik moet het echter nog veel verder opbouwen. Het is nog lang niet klaar. Ik ben in een fase dat ik alles nog moet bedenken”, vertelt Frieser, terwijl hij aan mij omstandig alle aanwezige beeldelementen verklaard.”
Op mijn vraag of hij ook vaste inspiratiebronnen heeft , antwoordt hij: “Ja kunstenaars die voor mij betekenis hebben, zijn: Carel Willink, Salvador Dali en de Amerikaanse schilder Mark Ryden (absurdistische sprookjes). Waar ik naar streef is al eens verwoord door Pyke Koch’ situaties die wel mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk zijn’. In wezen onderzoek ik een gebied wat ligt binnen het bereik van zowel het surrealisme als het magisch realisme. Mijn werk laat zich niet vangen binnen een enge begrenzing van één stijl. Tenslotte is alles al een keer eerder gemaakt. Het is juist de combinatie van de verbeelding van de gedachte in relatie met de gebruikte beeldelementen en het beeldend handschrift, die ieder kunstwerk zijn eigen kwaliteit en identiteit geeft .”
Onderwijl van het interview moet ik ook maar even gebruik maken van het toilet. Los van de noodzakelijkheid van deze handelingen, roept het niet zelden nieuwe inzichten, ontboezemingen en vragen over de geïnterviewde op. Zo ook bij Frieser; op een plank staat een hele serie boeken van enkel Marten Toonder. Bij terugkomst in het atelier wil ik weten of Frieser ook beïnvloed is door strips of de wereld van Tom Poes. Het antwoord luidt dat het eerder de taal is, waarin de kunstenaar geïnteresseerd is. Kort geleden is er bij uitgeverij Boekscout.nl van Eduard een boek verschenen; ‘De Natte en de Droge Wereld’. Het is het eerste deel van een trilogie. Het boek schetst in de inleiding een Nederland zoals wij het niet kennen. Na een lange oorlog van 25 jaar bestaat ons land uit een smalle strook van 15 â 20 kilometer. Een hoge muur beschermt de bewoners tegen een onbekend kwaad uit de binnenlanden. Erik van Leeuwen wordt er op uit gestuurd om Midden- Friesland te verkennen. Het lijkt of hier geen mensen wonen, maar is dit werkelijk zo?
Kan het zijn dat je werk een veel meer sprookjesachtig karakter heeft vergeleken met je vroegere werk en ga je dat ook voortzetten op het moment als je een schilderij gaat maken bij de Colorfield Performance? Frieser :” Om met laatste te beginnen. Het is duidelijk dat ik in één dag niet zo kan schilderen als dat ik in het atelier doe. Het is echter een prachtig experiment. Het uitgangspunt kan echter wel hetzelfde zijn als wat ik hier in het atelier maak. Met een vooropgezet plan ga ik daar aan de slag. Ik heb er enorm veel zin in om deel te nemen aan zo’n groot en uniek project. Ik hecht er veel waarde aan dat ik onderdeel ben van een veel grotere groep creatief, individueel, ingestelde mensen. Vooral het contact met gelijkgestemden spreekt mij erg aan. Ook het motto: investeer niet alleen jezelf, maar in elkaar’ , is voor mij uiterst sympathiek en sluit prachtig aan bij het thema ‘Mienskip’ van Culturele Hoofdstad. Of mijn werk meer sprookjesachtig is geworden weet ik niet zo. Daarover laat ik het oordeel graag aan anderen over.”
Dirk Hakze.